Aandacht voor: zorgen op jonge leeftijd

Zo’n kwart van de kinderen en jongeren t/m 24 jaar in Nederland groeit op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder. Dit zijn zogeheten ‘jonge mantelzorgers’.

Bewustwording
Vaak staan jonge mantelzorgers er niet bij stil dat zij opgroeien in situatie die anders is dan anders. Ook ouders of andere mensen uit hun omgeving beseffen dit soms niet. Het zorgen lijkt voor hen vanzelfsprekend en verloopt vaak vanzelf. Het kan ook veel voldoening geven.

Toch is het goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Is het niet te zwaar? Kun je je nog wel goed genoeg concentreren op school als je zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet je soms afspraken met vrienden afzeggen omdat je moeder niet alleen thuis kan zijn? Meer bewustwording, herkenning en erkenning voor jonge mantelzorgers is belangrijk.

Mantelzorgknooppunt
Ook jonge mantelzorgers die voor iemand woonachtig in gemeente Rhenen zorgen, kunnen aankloppen bij het Mantelzorgknooppunt Rhenen. Voor een luisterend oor of voor activiteiten bijvoorbeeld. App, bel of mail naar Elle Joosten: 06-19426967 of mantelzorg@rhenen.nl.

logo mantelzorgknooppunt Rhenen