Administratie / financiën

administratie

Vrijwilligers kunnen u helpen bij het invullen van lastige financiële formulieren, belastingformulieren, schuldhulpaanvragen en het ordenen van uw administratie. Vrijwilligers nemen het invullen niet van u over. Het streven is dat u alles zoveel mogelijk zelf bijhoudt en invult. U kunt altijd om hulp vragen. De vrijwilligers helpen u daar waar u zelf niet uitkomt. Zij zijn deskundig en hebben een privacy overeenkomst ondertekend dat ze nooit iets tegen anderen vertellen over uw situatie. Wanneer een vrijwilliger u helpt bij uw administratie, dient u een aansprakelijkheidsformulier te ondertekenen. Hierop staat dat u altijd zelf verantwoordelijk blijft voor uw eigen administratie en dat de vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie hier niet voor aansprakelijk kan worden gesteld.

Uiteraard zijn vrijwilligers geen vervangers voor professionals en bedrijven. Bij inwoners met een hoger inkomen gaan we ervan uit dat zij de hulp inschakelen van een boekhouder of administratiekantoor. Vrijwilligers ondersteunen alleen inwoners met een inkomen lager dan € 17.500 en spaargeld lager dan € 21.000. Voor samenwonenden geldt dat het inkomen lager is dan € 25.000 en het spaargeld lager is dan € 42.000.

Wil u zelf alvast aan de slag? U kunt al een geldplan invullen via www.startpuntgeldzaken.nl/nederbetuwe  of kijk voor meer informatie over het uitzoeken en ordenen van uw administratie en/of schulden op www.nibud.nl.

 

 

Terug naar initiatieven