Afstuderen bij Welzijn Rivierstroom

Doe jij je afstudeeronderzoek bij ons?

Afstuderen is mogelijk bij Welzijn Rivierstroom. Regelmatig hebben we interessante signalen waar we zelf niet altijd aan toekomen om verder onderzoek naar te doen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Welke mantelzorgbehoefte is er bij ouders van kinderen met een beperking?
  • Hoe bereik je inwoners die nog geen vrijwilligerswerk doen?
  • Wat is het effect van activiteiten die voor statushouders georganiseerd worden?
  • Hoe ontwikkel je een activiteit samen met buurtbewoners op het gebied van gezondheid?

Deze voorbeelden zijn indicatief voor een afstudeeropdracht. Afhankelijk van wat er actueel is en waar afstudeerders behoefte aan hebben kunnen we samen een keus voor een onderwerp maken.