Alternatief voor de Dag van de Mantelzorg ‘het bloemetje’.

Omdat niet geheel zeker is dat vanwege corona geplande activiteiten zoals de High tea en stamppotmaaltijd niet kunnen doorgaan is er een plan b bedacht.

Want we willen als Mantelzorgsteunpunt de Dag van de Mantelzorg niet zomaar voorbij laten gaan.

In de vier grote kernen van de gemeente Buren, t.w. Lienden, Maurik, Beusichem en Buren kunnen mantelzorgers een bloemetje afhalen.

Er volgt nadere berichtgeving over verdere bijzonderheden, zodra plan B inwerking treedt.

* wijzingen voorbehouden