Belastingdienst: Verlenging aangifteperiode

Ook dit jaar hebben burgers hulp gezocht bij het invullen van hun aangifte inkomstenbelasting 2019. Daar zitten misschien ook mensen bij die u helpt.
Door de maatregelen rond de coronacrisis is het voor een aantal burgers niet mogelijk geweest deze hulp op tijd te krijgen.

Hierdoor is de uiterste aangiftedatum van 1 september wellicht niet haalbaar.

Verlengen van de aangiftetermijn
Een aantal van uw cliënten hebben begin dit jaar een machtigingscodebrief ontvangen. Deze machtigingscode kunnen ze gebruiken om door een ander de aangifte te laten verzorgen. Voor de groep die deze code heeft ontvangen, verlengen we de aangiftetermijn tot 1 januari 2021. Met het verlengen van de aangifteperiode willen we u meer tijd geven de aangifte te verzorgen.
Deze week brengen we de betrokken burgers via een brief hiervan op de hoogte. Deze brief tref je als bijlage aan.

Inleverdatum aanvraag toeslagen 2019
Heeft uw cliënt over 2019 recht op huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindgebonden budget? En is dit  nog niet aangevraagd omdat u wilde wachten tot uw cliënt geholpen was met de belastingaangifte? Ook hiervoor geldt dat we de periode verlengen van 1 september tot 1 januari 2021.

Let op: ook deze verlenging is alleen van toepassing op burgers die eerder dit jaar een machtigingscodebrief hebben ontvangen.

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar onze postbus:
maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl