Ben jij de vrijwillig ouderenadviseur die op huisbezoek gaat?

Ouder worden leidt onherroepelijk tot veranderingen.
Niet alleen op lichamelijk gebied, ook psychische en sociale veranderingen hebben invloed op de dingen van het leven, en zeker als je ouder wordt.
Het is niet gemakkelijk om uw wensen kenbaar te maken, overwegingen te bespreken en beslissingen te nemen.

Daarom start in maart 2021 het project ‘preventief huisbezoek’ in de kernen van de gemeente Buren.

Voor dit project komt Welzijn Rivierstroom graag in contact met enthousiaste vrijwilligers

die als vrijwillig ouderenadviseur bij ouderen op huisbezoek gaan. Het huisbezoek heeft als insteek ‘hoe gaat het met u’?

Wij bieden een training van 4 dagdelen aan waarin o.a. gesprekstechniek, luisteren en het overbrengen van informatie en advies aan de orde komt. Als het project eenmaal van start is gegaan zijn er om de zes weken informatiebijeenkomsten voor de vrijwilligers en worden thema’s op het gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën en gezondheid besproken.

Bent u 1 of meer dagdelen per week beschikbaar (dagen worden in overleg bepaald); voor meer informatie www.welzijnrivierstroom.nl email ankiebongers@welzijnrivierstroom.nl, mob.06 2215 4619