Bestuurders, opgelet!

Aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) moeten álle verenigingen en stichtingen vanaf 1 juli voldoen. Volgens de wet moeten de bestuurlijke structuur, besluitvorming en het toezicht op orde zijn.

De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten, verenigingen en stichtingen schaden.  Dat betekent dat stichtingen en verenigingen niet alleen over een aantal zaken (opnieuw) moeten nadenken, maar procedures en afspraken ook expliciet moeten vastleggen. Binnen vijf jaar ook in de statuten. De regels voor bestuur van een vereniging of stichting en die van andere rechtspersonen worden met de WBTR gelijkgeschakeld.

Je zult, hoe klein je vereniging of stichting ook is, als bestuur aan de slag moeten  en je op deze wet moeten gaan voorbereiden. Dat is een uitdaging, maar je kunt er niet onderuit!

Op de daarvoor speciaal ingerichte website www.wbtr.nl vind je alle achtergrondinformatie over de WBTR. Het is de moeite waard om het waarom en het hoe van de WBTR door te lezen om te begrijpen waarom we als samenleving deze wetsaanpassing moeten willen.

Bestuurders die willen checken wat de gevolgen zijn van de WBTR voor hun vereniging of stichting kunnen de checklist doorlopen die NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) heeft gemaakt.

Voor vrijwilligers van verenigingen en stichtingen worden er gratis webinars van een uur georganiseerd. Je kunt je daarvoor aanmelden op https://wbtr.nl/actueel/webinars-bijeenkomsten/

Om juridische kosten en uitzoekwerk te besparen is het  mogelijk om gebruik te maken van een stappenplan waarmee je alle ondersteuning kunt krijgen die nodig is. Met de hulp van het stappenplan kost de implementatie je drie tot vier uur binnen één of twee bestuursvergaderingen om alle zaken op orde te hebben.

Voor gebruik van het stappenplan moet je betalen. Als je met je vereniging of stichting bij een koepelorganisatie hoort (NOC-NSF, KNVB, Scouting, KNMO, Zonnebloem, Provinciaal erfgoed, enz.) dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. De koepel heeft iets geregeld voor de eigen organisaties. Heb je van je koepel nog niets gehoord, vraag er dan naar. Dat scheelt je geld en tijd.
  2. Welzijn Rivierstroom is lid van NOV en kan daarom voor haar achterban 50% korting krijgen op het gebruik van het stappenplan. Je betaalt dan € 120,-. Met een kortingscode kun je gebruik maken van de kortingsregeling en je inschrijven voor deelname aan het stappenplan.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Welzijn Rivierstroom info@welzijnrivierstroom.nl 0344-602337.