Corona pandemie: hoe heeft u dit ervaren?

Hoe heeft u de pandemie ervaren? Wat heeft dit met u gedaan? Gemeente Buren wilt graag uw ervaringen weten. Wat zijn de sociale en mentale gevolgen bij onze inwoners? De coronamaatregelen hebben een grote impact gehad op het normale leven. Welzijn Rivierstroom brengt de ervaringen in beeld voor Gemeente Buren.

Wat gaan we doen?

We willen graag met u en andere inwoners in gesprek om uw ervaringen te leren kennen. Dit doen we graag in groepsverband. De verhalen en ervaringen die inwoners kunnen delen vormen een inspiratiebron om bewonersinitiatieven, nieuwe maar ook oude die door corona stil zijn komen te liggen weer energie te geven. We willen dat de teruggetrokken mensen weer loskomen en dat kan met de kracht van onze samenleving.

Social deals

We stellen 30 vouchers beschikbaar voor de bewonersinitiatieven (social deals) die uit deze groepsgesprekken naar voren komen. Uw ervaringen zijn daarom dus erg belangrijk. De vouchers kunnen besteed worden aan activiteiten in de buurt. Bijvoorbeeld een seniorensportactiviteit, een gezond koken workshop en ontmoetingsactiviteiten. Het gaat daarbij om dat het initiatief bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp, buurt of wijk. Ook is het van belang dat het initiatief door meerdere inwoners wordt georganiseerd.

Wilt u helpen?

Woont u in Gemeente Buren?  Of in: Asch, Beusichem, Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk (GLD), Zoelen en Zoelmond? En wilt u uw ervaringen rondom de pandemie delen?  Neem dan contact op met Welzijn Rivierstroom. Dit kan door een mailtje te sturen naar: info@welzijnrivierstroom.nl. Of door even te bellen: (0344) 602337. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 14:00 uur