Cursus EHBO voor verenigingen in Neder-Betuwe

Elk jaar raken in Nederland zo’n 7,6 miljoen mensen gewond door een ongeval. Dit kan thuis of op straat gebeuren, maar ook bij de plaatselijke kaartclub of tijdens de voetbaltraining. Als je dan als vrijwilliger aan het werk bent, komen EHBO-vaardigheden goed van pas. Het Vrijwilligerssteunpunt van Welzijn Rivierstroom biedt daarom voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties in Neder-Betuwe kosteloos een cursus EHBO aan.

Over de cursus
De cursus leert de deelnemers de basiskennis van EHBO en wordt afgesloten met een erkend certificaat. De cursus bestaat uit vier uur E-learning (online) en vier uur klassikaal. De tijden voor de e-learning kunnen de deelnemers zelf indelen. Als een deelnemer het lastig vindt om dit op de computer te doen, kan Welzijn Rivierstroom hierbij helpen. Het E-learning gedeelte moet voltooid zijn vóór de klassikale bijeenkomst. Deze vindt plaats op 29 november in de avond.

Aanmelden
Iedereen die vrijwilliger is binnen een vereniging of organisatie in Neder-Betuwe kan kosteloos meedoen. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 oktober door een mail te sturen naar vrijwilligersnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl. Vermeldt hierbij de naam (of namen) van de deelnemer(s), hun mailadres(sen) en telefoonnummer(s) en de naam van de organisatie of vereniging.

De locatie en definitieve tijden worden nog bekend gemaakt. De cursus gaat alleen door bij genoeg aanmeldingen en vol is vol, dus meld je snel aan!

Bij vragen kunt u contact opnemen met Lisanne Gesthuizen, via 06 19544160 / vrijwilligersnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl