De mantelzorger op vakantie.. een onmogelijke missie of toch niet?

Zorgen voor iemand anders is vaak zwaar en intensief. Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Maar hoe regelt u dat? U kunt uw partner of ouder toch niet zomaar alleen laten?

Zorgen voor iemand anders houdt u langer vol als u er ook eens tussenuit kan. Maar wie neemt de zorg dan over? De buren? De familie? Misschien. Maar u kunt ook gebruikmaken van vrijwilligers of beroepskrachten, namelijk met beroepskrachten en vrijwilligers. Zo’n tijdelijke overname van zorg met als doel om u een adempauze te geven noemen we ‘respijtzorg’.  Hoe u tijdelijke opvang kunt regelen, is afhankelijk van de zorgwet waaronder degene voor wie u zorgt, valt.

Welke soorten van respijtzorg zijn er?
Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, of een verblijf in een logeerhuis of zorghotel. Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuiskomen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft. De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

Mantelzorg vanuit de Wet Langdurige zorg (WLz)
Mantelzorgvervanging bij ziekte valt bij de meeste verzekeraars onder een aanvullende polis. Een overzicht van de verzekeringen en de vergoedingen voor respijtzorg vindt u op de website van MantelzorgNL. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. MantelzorgNL heeft de Consumentenbond laten onderzoeken welke vergoedingen de verzekeraars bieden. Bekijk het vergoedingenoverzicht. Als u zorg inkoopt met uw persoonsgebonden budget (PGB) kan vanuit dit budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 2 dagen per week. Het zorgkantoor keurt de aangevraagde respijtzorg goed.

Mantelzorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Als uw taken als mantelzorger vooral bestaan uit hulp in huis en begeleiding, vraagt u bij de gemeente respijtzorg aan. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. U betaalt een eigen bijdrage.

Inzet vrijwilligers
De organisatie Handen in Huis biedt een andere mogelijkheid. Deze vrijwilligersorganisatie richt zich op 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger. De periode van vervanging is minimaal 3 dagen (2 nachten). Voor een aanvraag bij Handen in Huis hoeft u geen zorgindicatie te hebben. De organisatie bepaalt zelf of uw aanvraag te honoreren is vanuit het bestand van 170 vrijwilligers, of niet. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden deze respijtzorg.

Logeeradressen en zorghotels
Er zijn in Nederland meerdere zorghotels. Informatie vindt u op www.zorghotels.eu. Er is ook een landelijke database met respijtzorg voorzieningen. U vindt hier zorgboerderijen, logeerhuizen of vrijwilligerszorg.

Voor komende zomer, in de omgeving en verder weg zijn er nog andere mogelijkheden om even op te laden. Enkele tips hebben we voor uw uitgezocht.

MEE vakantiewijzer
De MEE vakantiewijzer geeft een idee als u op zoek bent naar een vakantie voor mensen met een beperking. Een breed aanbod van alleen accommodaties tot compleet verzorgde reizen voor kinderen, volwassenen en gezinnen. Geen uitputtende lijst, maar wel heel handig om richting te geven aan de zoektocht naar een passende vakantie. Kijk voor meer informatie op www.meevakantiewijzer.nl.

De Zonnebloem (huurauto)
De Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke handicap, wie u ook bent, jong of oud. Wilt u op pad met een volledig aangepaste Zonnebloemauto? Of bent u op zoek naar een vakantie, een dagje uit of bezoek aan huis? Kijk dan eens op de site van De Zonnebloem .

‘speciale’ vakantietips
Hoewel nog veel onzeker is, denken we richting de zomer aan op vakantie gaan. Durft u al plannen te maken? Het aanbod is zowel binnen als buiten Nederland divers en uitgebreid. Een greep uit de tips die wij zoal ontvingen.

Hun streven is een handicap nooit als een beperking te laten ervaren.

  • www.allegoedsvakanties.nl, vakanties met zorg voor ouderen. Want u bent nooit te oud voor vakantie!
  • zit u nog in de oriënterende fase, dan biedt wellicht www.hetvakantiebureau.nl uitkomst. Naast een breed aanbod vakanties zijn per 2021 ook de vakantieweken van Bijzondere Vakanties toegevoegd.
  • www.okay-reizen.nl biedt reizen op maat aan voor wie niet alleen kan of wil.