E-health project draagt bij aan persoonlijk welzijn voor ouderen in Buren, Neder-Betuwe en Rhenen

In totaal 30 zelfstandig thuis wonende deelnemers doen het komende halfjaar mee aan het e-healthproject ‘Met Zorg Sprekend’. De deelnemers, zonder computervaardigheden, krijgen thuis een bijzondere beeldbeltablet, met daarop een visuele assistente Anne.

Door middel van spraakherkenning worden allerlei routines van ouderen ondersteund. Routines die soms moeilijk vol zijn te houden als je alleen bent of als je je bijvoorbeeld somber of eenzaam voelt, of als je jezelf steeds afhankelijker voelt.  Via deze beeldbeltablet van Anne4Care kan eenvoudig contact worden onderhouden met de buitenwereld, variërend van contacten met elkaar en in samenwerking met familie, mantelzorgers, tot en met professionals in de omgeving van de oudere. Maar Anne heeft als hulpmiddel ook een praktische agenda voor dagelijkse routines of als geheugensteun bij medicijngebruik. Er zijn ook mogelijkheden voor ontspanning zoals spelletjes of het bekijken van foto’s.

Welzijn Rivierstroom zag al snel dat nieuwe manieren van digitaal samenwerken die ontstonden tijdens de coronapandemie, iets toevoegden aan samenwerking tussen professionals. Ook nieuwe  vormen van digitale ondersteuning  – E-Health –  bieden oplossingen om het leven van kwetsbare ouderen te verbeteren en te veraangenamen.

Om die reden werd het project ‘Met Zorg Sprekend’ ingediend bij het Ministerie van VWS, dat vervolgens is gehonoreerd. Het project gaat het komende halfjaar lopen. Per gemeente doen 10 ouderen mee uit Buren, Neder-Betuwe en Rhenen, het werkgebied van Welzijn Rivierstroom.

Omdat Welzijn Rivierstroom nauw samenwerkt met tal van organisaties in de drie gemeenten, zoals de lokale geriatrische netwerken, zag zij meteen de toegevoegde waarde die een e-health toepassing ook voor deze netwerken kan hebben. Doordat de welzijnsorganisatie het project uitrolt in de drie gemeenten, en daarin met lokale organisaties gaat samenwerken krijgt het project een bredere impact. Een ander voordeel is bovendien dat nu drie gemeenten en de betrokken netwerken kennis maken en leren van elkaars ervaringen met het project. Het ministerie neemt op deze manier ook kennis van hoe dit soort hulpmiddelen effectief kunnen zijn in gemeenten van kleinere omvang. Het voorzieningenniveau en de infrastructuur zijn in kleinere gemeentes vaak veel minder compact en overzichtelijk dan op stedelijk niveau.

E-Health gaat – zo is de verwachting – een grotere vlucht gaat nemen in de toekomst. Het project Met Zorg sprekend kan een belangrijke pilot en aanjager zijn. Want gezondheid is nauw verbonden met persoonlijk welzijn, en het project heeft tot doel om die te verhogen.

Marjolein Siebelink van Welzijn Rivierstroom en Patty Lou Middel Instructrice Anne4Care