Een boeiende baan als sociaal werker in de mooie Betuwe?

Dit is je kans.

Welzijn Rivierstroom draagt met passie en enthousiasme in de gemeenten Buren,  Neder-Betuwe en Rhenen bij aan een leefbare samenleving voor alle inwoners.  Zij  bevordert de samenredzaamheid  en  brengt mensen bij elkaar waar dat nog niet spontaan gebeurt.  Hierbij maakt zij zo goed mogelijk gebruik van de kwaliteiten van de inwoners zelf, maar ook van partners in zorg , wonen, werk en welzijn, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en de gemeente. Wij vinden het belangrijk dat iedereen volop kan meedoen in de samenleving.

Wij zijn een enthousiaste en ondernemende organisatie die samenwerkt met andere organisaties op lokaal niveau om welzijnsdiensten te bieden van goede kwaliteit.

Wij zoeken voor versterking van ons team in Neder-Betuwe op korte termijn twee

Sociaal werkers

(24-32 uur per week)

Heb je zin in een uitdagende functie? In Neder-Betuwe ben je als sociaal werker de spil in het dorp en breed inzetbaar. Vanuit die functie zorg je ervoor dat inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen zorgen voor een leefbare omgeving, waarin iedereen mee kan doen. Specifiek richt je je aandacht op mantelzorg, vrijwilligerswerk en de ondersteuning van informele zorg. Preventie, collectiviteit en samenwerking zijn de steekwoorden. Als sociaal werker maak je deel uit van het preventieteam in Neder-Betuwe. Naast een brede inzet in de dorpen hebben alle medewerkers een specialisme. De specialismen vrijwilligersondersteuning en informele zorg zijn vacant.

Voor deze functie zijn de volgende opgaven geformuleerd:

 • stimuleren en faciliteren van initiatieven die bewoners in staat stellen elkaar te ontmoeten en te leren kennen in hun eigen dorp
 • stimuleren en begeleiden van bewonersinitiatieven die bijdragen aan leefbare buurten, wijken en kernen
 • verbinden van bewoners onderling en bewoners met instanties of partners
 • stimuleren van actieve participatie van bewoners in een kwetsbare positie in diverse levensgebieden als wonen, werken, gezondheid, zorg, cultuur, politiek, onderwijs, educatie en integratie
 • stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk
 • ondersteuning van mantelzorgers en informele zorg

Wij zoeken:

 • een ervaren en initiatiefrijk professional
 • met een relevante hbo-opleiding (bij voorkeur CMV), een heldere kijk op sociaal werk, maatschappelijke ondersteuning en een vernieuwende visie op welzijnswerk
 • met een ondernemende en innovatieve instelling
 • die beschikt over adequate tools en vaardigheden om bovengenoemde opgaven gestalte te geven, in samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties
 • die bij voorkeur ervaring heeft met het werken in een plattelandsgemeente
 • die kennis heeft van en ervaring heeft met ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligerswerk zowel op individueel als collectief niveau
 • die in staat is samen te werken met bedrijven en maatschappelijke organisaties
 • die goed in staat is om zijn professionaliteit te verwoorden en te delen
 • die voldoet aan de WMO-competenties
 • voor wie zich verder ontwikkelen en zo nodig bij te scholen vanzelfsprekend is
 • die kan beschikken over een auto, in verband met de grootte van het werkgebied.

Wij bieden:

 • een zelforganiserend team met enthousiaste en gemotiveerde collega’s
 • een uitdagende werkomgeving met veel ruimte voor ontwikkeling
 • een aanstelling voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging
 • inschaling volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, met een maximum van schaal 8.13.

Nadere informatie kun je vinden op de website van Welzijn Rivierstroom: www.welzijnrivierstroom.nl.

De sollicitatietermijn sluit op 22 april om 9.00 uur.  Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 26 en 28 april. Je kunt je sollicitatie sturen aan: info@welzijnrivierstroom.nl.  t.a.v. Jeannette Arends

Wij streven naar een aanstelling op zo kort mogelijke termijn.