Een inloophuis in Kesteren. Helpt u mee?

Sinds de start van zorgboerderij Rehoboth  in Kesteren werken we samen met eigenaresse, Corriena de Haan.  Een bevlogen en vakkundige samenwerkingspartner op het gebied van dementie. Zij wil naast dagbesteding een inloophuis openen voor iedereen, die de diagnose dementie heeft.

Een plek voor ontmoeting, (dag)activiteiten, uitwisseling van ervaring, informatie en inspiratie voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger(s). Een initiatief die wij omarmen en graag aan meewerken. Om de financiering rond te krijgen hebben we bij de gemeente Neder-Betuwe gevraagd voor een mogelijke subsidie. De gemeente Neder-Betuwe geeft aan dat er verschillende initiatieven rondom dementievriendelijke gemeente in aanmerking komen, en daarom wilt de gemeente eerst: 

  1. Behoeftes en (sub)doelgroepen rondom dementie in Neder-Betuwe scherper in kaart brengen
  2. Een overzicht krijgen van bestaande initiatieven en potentiële initiatieven (bijv een looproute naar het centrum, bijeenkomsten voor ondernemers, maar ook het inloophuis van Rehoboth)

Helpt u mee? Heeft u informatie over deze onderwerpen in de gemeente Neder-Betuwe, mail of bel deze naar Esther Morren via esthermorren@welzijnrivierstroom.nl of 06 33421037.