Een sociaal werker met als specialisatie opbouwwerk en vrijwilligerssteunpunt (32 uur)

Welzijn Rivierstroom  is de organisatie die zich in de gemeenten Buren,  Neder-Betuwe en Rhenen inzet voor een leefbare samenleving voor alle inwoners.  Zij  bevordert de samenredzaamheid  en  brengt mensen bij elkaar waar dat nog niet spontaan gebeurt.  Hierbij maakt zij zo goed mogelijk gebruik van de kwaliteiten van de inwoners zelf, maar ook van partners in zorg , wonen, werk en welzijn, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en de gemeente. Wij vinden het belangrijk dat iedereen volop kan meedoen in de samenleving.

Wij zijn een enthousiaste en ondernemende organisatie die samenwerkt met andere organisaties op lokaal niveau om welzijnsdiensten te bieden van goede kwaliteit.

De organisatie biedt in de gemeente Buren , een plattelandsgemeente met 15 kleine kernen, verschillende diensten waaronder:

 • Mantelzorgondersteuning
 • Vrijwilligersondersteuning
 • Burenhulp
 • Ouderenadvies
 • Opbouwwerk

Wij zoeken in de gemeente Buren met ingang van 1 juli
Een sociaal werker met als specialisatie opbouwwerk en vrijwilligerssteunpunt (32 uur)

Als sociaal werker ben je breed inzetbaar in de gemeente Buren en neem je specifiek deel aan het Sociale Kernteam in Maurik, waar je de eerste vragen afvangt en uitvoert voor onze andere diensten.

Voor het opbouwwerk zijn de volgende opgaven geformuleerd:

 • stimuleren en faciliteren van initiatieven die bewoners in staat stellen elkaar te ontmoeten en te leren kennen in hun eigen omgeving
 • stimuleren en begeleiden van bewonersinitiatieven die bijdragen aan leefbare buurten, wijken en kernen
 • verbinden van bewoners onderling en bewoners met instanties of partners
 • stimuleren van actieve participatie van bewoners in een kwetsbare positie in levensgebieden als wonen, werken, gezondheid, zorg, cultuur, politiek, onderwijs, educatie en integratie

Voor het vrijwilligerssteunpunt:

 • verbinden en versterken van netwerken van maatschappelijke organisaties, verenigingen en vrijwilligersorganisaties.
 • opleiden, informeren, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties
 • actief en faciliterend optreden tussen vraag en aanbod van vrijwilligers

Wij zoeken:

 • een ervaren professional met een relevante hbo-opleiding, een heldere kijk op opbouwwerk en een vernieuwende visie op welzijnswerk
 • met kennis en ervaring in het dorpsgericht werken
 • met brede kennis van het werkveld
 • een flexibele werker, die goed kan schakelen
 • met een ondernemende en innovatieve instelling
 • die beschikt over adequate tools en vaardigheden om bovengenoemde opgaven gestalte te geven, in samenwerking met burgers en maatschappelijke organisaties
 • die goed in staat is om zijn professionaliteit te verwoorden en te delen
 • die bij voorkeur ingeschreven staat in het beroepsregister
 • die overigens bereid is zich verder te ontwikkelen en zo nodig te scholen
 • die beschikt over een auto, in verband met de grootte van het werkgebied.

Wij bieden:

 • een team met enthousiaste en gemotiveerde collega’s
 • een uitdagende werkomgeving met veel ruimte voor ontwikkeling
 • een aanstelling voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
 • inschaling volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, met een maximum van schaal 8.13.

Nadere informatie kun je vinden op de website van Welzijn Rivierstroom: www.welzijnrivierstroom.nl

Je kunt je sollicitatie sturen aan: info@welzijnrivierstroom.nl  t.a.v. Jeannette Arends. Graag ontvangen wij een motivatiebrief en cv.

Wij streven naar een aanstelling per 1 juli aanstaande.

Voor vragen over deze vacature  kun je je richten tot Jeannette Arends (ma, di,), bereikbaar op telefoonnummer 0344-602337.