Ervaringen in de gemeente Buren rond COVID-19 delen

De afgelopen jaren speelde het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding hiervan tegen te gaan een grote rol in het openbare leven. Voor de Gemeente Buren brengt Welzijn Rivierenstroom samen met andere maatschappelijke organisaties de ervaringen van burgers rond COVID-19 in beeld.

Welke gevolgen heeft het virus voor u persoonlijk gehad en hoe ging u om met de maatregelen die er genomen zijn? Wat heeft u als positief ervaren en welke negatieve aspecten heeft u ondervonden?

Met een groot aantal groepen gaan we in gesprek. Uitgangspunt hierbij is dat ieders ervaring relevant is. Het gaat om ervaringen in de eigen woonomgeving: met school, werk en dagbesteding alsook in de vrijetijd. Als Gemeente Buren horen wij graag wat de behoeften zijn van onze inwoners en willen wij hiervan leren. Hoe zetten we burgers beter in hun kracht?  En wat kunnen we doen om beter voorbereid te zijn op de toekomst?

Woont u in of nabij één van de 15 kernen in de gemeente Buren?  Dit zijn Asch, Beusichem, Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk (GLD), Zoelen en Zoelmond. Ook een deel van de dorpen Buurmalsen en Kapel-Avezaath ligt op het grondgebied van de gemeente Buren.

En wilt u uw ervaringen rondom het coronavirus delen?  Neem dan contact op met Welzijn Rivierstroom. Dit kan door het sturen van een mailtje aan: info@welzijnrivierstroom.nl
Of door even te bellen: (0344) 602337. We zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 14:00 uur

Wij proberen dan een bijeenkomst in uw buurt te organiseren. Van de opgehaalde ervaringen komt voor het eind van het jaar een geanonimiseerd verslag beschikbaar. Dit verslag zal via de website van Welzijn Rivierstroom en de Gemeente Buren te downloaden zijn.

Van links naar rechts: Hans Timmerman (projectleider), Monique Bettink (wethouder sociaal domein) en Caroline Kolff (opbouwwerker)