Financieel Spreekuur Neder-Betuwe

Het financieel spreekuur heeft een belangrijke plek in Neder-Betuwe om mensen met diverse financiële vragen te ondersteunen. Het financieel spreekuur vond plaats op donderdagavond in het gemeentehuis in Opheusden.

Vanwege de corona maatregelingen was er in de afgelopen twee jaren  een periode wel een financieel spreekuur en dan weer lange tijd niet. Het werkte onprettig en als we bezig waren met opstarten, konden we weer afsluiten. Wij vinden het belangrijk dat het spreekuur een stabiele plek wordt waar mensen langs kunnen komen. Om deze reden is er samen met de gemeente besloten om een andere locatie te vinden en denken we aan een koppeling met de huizen van…

We verwachten ook dat er veel statushouders regelmatig gebruik van het spreekuur zullen maken. Om het financieel spreekuur weer open te stellen, hoor ik graag wie er interesse heeft om het financieel spreekuur te gaan draaien. Het spreekuur gaat overdag plaatsvinden, de dag en de gemeente is nog onbekend. Met deze groep vrijwilligers wil ik kijken in welke gemeente het spreekuur gaat plaatsvinden en hoe meer vrijwilligers zich aanmelden, hoe makkelijker we de bezetting kunnen regelen. Ook zullen we bespreken hoe we mensen het beste kunnen helpen.

Wil je laten weten of je kan deelnemen, ook al kan je 1 keer per maand of 1 keer per 3 maanden, alle hulp is welkom.  Bel of mail naar Esther Morren op 06 334 210 37 of esthermorren@welzijnrivierstroom.nl