Financiële coronahulp voor vrijwilligersorganisaties

De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor vrijwilligersorganisaties en activiteiten in de dorpskernen van Buren en Neder-Betuwe. Vrijwilligers en leden verliezen de binding met hun club. Ook financieel kan het lastig worden. Er zijn verschillende manieren om aan geld te komen.

Allereerst is er de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), een regeling waar veel organisaties aanspraak op kunnen maken. Op diverse manieren proberen overheden en fondsen de financiële nood te verlichten. Op de website van de Rijksoverheid, van de Kamer van Koophandel en van Provincie Gelderland is alle informatie te vinden.

Daarnaast komt de gemeente Buren musea, buurthuizen en verenigingen tegemoet via de Onroerend Zaak Belasting (OZB); speeltuinen krijgen € 500,-

Ook is er geld beschikbaar voor inwoners die iets willen doen aan de leefbaarheid in hun eigen buurt. Denk bijvoorbeeld aan mensen die ervan dromen hun ideeën om te zetten in plannen die ook echt uitgevoerd worden.

Wie meer wil weten over financiële regelingen of wil uitzoeken wat er in de buurt mogelijk is kan contact opnemen met de vrijwilligersondersteuners van Welzijn Rivierstroom 0344-602337 info@welzijnrivierstroom.nl.