Financiële ondersteuning

Ook verenigingen en stichtingen kunnen veel last hebben van de coronacrisis. Provincie en Rijk hebben regelingen om het mogelijk te maken te ontstane situatie het hoofd te kunnen bieden.

Subsidieregelingen van Provincie Gelderland
–   Voor organisaties en bedrijven die aanpassingen voor de 1½-metersamenleving moeten doorvoeren
–   Voor musea en monumenten die met lagere bezoekersaantallen kampen.

Subsidies van de Rijksoverheid Voor omzetverlies bij sportverenigingen

en

Voor verhuurders van sportaccomodaties
die (een deel van) de huur hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties

en

Financiële regelingen voor de culturele en creatieve sector