Gemeente Buren

Welzijn Rivierstroom werkt voor en met inwoners van de gemeente Buren. Bij welzijn gaat het erom dat u zich goed voelt. Welzijn gaat over gezondheid, zorgen voor elkaar, bezigheden en activiteiten, sociale contacten, relaties en hulp als dat nodig is. En dat alles in een fijne buurt waar mensen elkaar kennen en dingen tot stand komen.

De medewerkers van Welzijn Rivierstroom staan naast u en kijken samen met u naar wat er mogelijk is om prettig, zelfstandig en met elkaar te kunnen leven. Iedere inwoner, bewonersgroep en organisatie kan bij ons terecht met vragen en wensen over het daadwerkelijk uitvoeren van (maatschappelijke) ideeën en activiteiten.

Welzijn Rivierstroom houdt zich in de gemeente Buren onder andere bezig met opbouwwerk voor leefbare dorpen, het bij elkaar brengen van mensen, mantelzorg- en cliëntondersteuning, maatjesprojecten, hulp en ondersteuning door vrijwilligers, kennis en scholing van verenigingen en het helpen zoeken naar passend vrijwilligerswerk.