Informatie voor vrijwilligers

Een uitkering en vrijwilligerswerk

Hebt u een bijstandsuitkering uitkering en u wilt vrijwilligerswerk doen? Bespreek dit met uw contactpersoon bij de gemeente of neem contact op met het Vrijwilligerssteunpunt 0344-602337.
Info over vrijwilligerswerk op de website van de gemeente

Hebt u een WW, Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering van het UWV en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dat kan, maar er zijn wel spelregels.

Met het UWV-stappenplan kunt u gemakkelijk nagaan of het vrijwilligerswerk gevolgen heeft voor uw uitkering.

Video’s van UWV over vrijwilligerswerk:
Mag ik vrijwilligerswerk blijven doen als ik WW krijg?
Wanneer mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn WW?

Op de website van de Belastingdienst leest u meer over een ANBI en een SBBI.

Vrijwilligers gewaardeerd: prijzen en onderscheidingen

In de gemeente Buren zijn in alle kernen heel veel vrijwilligers actief. Ze zorgen er op diverse manieren voor dat hun dorp levendig blijft, dat mede-inwoners kunnen genieten, kunnen meedoen en hulp krijgen. Zij dragen allemaal bij aan de leefbaarheid van onze kernen. Vrijwilligers worden gekoesterd en gewaardeerd. De gemeente Buren heeft daarvoor meerdere vrijwilligersprijzen ingesteld: Vrijwilliger van het Jaar, Kanjer van Buren en de Buurzaamheidsprijs. Voor deze gemeentelijke waarderingsprijzen kunnen projecten en vrijwilligers aangemeld worden tot 1 november. Daarnaast is het mogelijk iemand voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding, ‘het Lintje’. In aanvulling op de landelijke onderscheiding zijn er ook nog gemeentelijke onderscheidingen: Burens Erezilver, de Erepenning en het Ereburgerschap.

Verzekering en aansprakelijkheid

Hoe zijn vrijwilligers verzekerd, hoe zit het met aansprakelijkheid en hoe regelt een vereniging of stichting het goed?

Iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente Buren is verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente. De kosten van het eigen risico bij de zorgverzekering vallen ook onder de dekking van de vrijwilligerspolis. De gemeente dient de (eigen risico-)schade in bij de verzekeringsmaatschappij na ontvangst van de gegevens van de vrijwilliger, een omschrijving van wat er is gebeurd en de nota van het eigen risico.

Wel of niet verzekerd? Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

  • Buurtbarbecue: Vrijwilliger die de barbecue organiseert is verzekerd; als deelnemer niet.
  • Corso: Vrijwilliger die mee helpt met het opbouwen van de corsowagen is verzekerd; gaat vrijwilliger mee op de corsowagen dan is de vrijwilliger een deelnemer en niet via de vrijwilligersverzekering verzekerd.
  • Bezoeker wedstrijd: Als de bezoeker bij een voetbalwedstrijd schade veroorzaakt dan valt dat niet onder de vrijwilligersverzekering.
  • Speeltuin: Schade veroorzaakt door een defect speeltoestel in een speeltuin valt niet onder de vrijwilligersverzekering.

Meer informatie over de Vrijwilligersverzekering is te vinden op de website van Centraal Beheer

‘Vrijwilliger’ bij een bedrijf

Iemand die gratis (en vrijwillig) werkt voor een bedrijf is geen vrijwilliger en valt daardoor niet onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente. De ‘vrijwilliger’ en het bedrijf moeten zelf zorg dragen voor een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Bij een stage is het aan te raden een stageovereenkomst af te sluiten.

Aansprakelijkheid van verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen moeten nog steeds een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor schade die niet onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente valt. Alleen schade aan zaken en personen die rechtstreeks aan een individuele vrijwilliger is toe te rekenen (of schade die een individuele vrijwilliger is toegebracht) is verzekerd op de VNG Vrijwilligerspolis.

Aansprakelijkheid voor vrijwilligers die mensen helpen met hun financiën

Vrijwilligers die inwoners van de gemeente Buren helpen met hun financiën, het invullen van papieren of belastingaangifte, zijn voor aansprakelijkheid via Welzijn Rivierstroom verzekerd. Het gaat dan specifiek om vrijwilligers van Burenhulp of Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) die bij Welzijn Rivierstroom als vrijwilliger ingeschreven staan.

Evenementen

Bij een evenementenvergunning wordt een ‘evenementenverzekering’ verplicht gesteld om de aansprakelijkheid van schade aan derden tijdens/door evenementen te dekken. Een evenementenverzekering maakt geen deel uit van de gemeentelijke vrijwilligersverzekering.

Meer informatie over aansprakelijkheid?

Lees hier de Kennisdossiers over aansprakelijkheid bij vrijwilligers.