Beschikbare hulp

In de gemeente Buren zijn veel vrijwilligers actief die inwoners ondersteunen bij diverse vragen. Vrijwilligers ondersteunen inwoners bij: