Cliëntondersteuning

Bij cliëntondersteuning is uw vraag en belang het uitgangspunt. De cliëntondersteuner van Welzijn Rivierstroom helpt u uw eigen regie te houden over het leven en de hulp die u krijgt.

Cliëntondersteuning is een mix van informatie, advies, praktische hulp en ondersteuning bij vragen over:

  • Woon- en zorgvoorzieningen
  • Maaltijd- en alarmeringsvoorzieningen
  • Activiteiten
  • Eenzaamheid en sociaal isolement
  • Rouw en verlies
  • PGB aanvragen
  • Vragen van financiële aard
  • Voorzieningen

Cliëntondersteuning is gratis en in principe tijdelijk. De ondersteuning is er met name opgericht u te helpen bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. De cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld ook bij het keukentafelgesprek aanwezig zijn. Het doel van cliëntondersteuning is dat u na de ondersteuning weer zelf verder kunt. Het is fijn om te weten dat u met vragen terecht kunt bij een cliëntondersteuner. Ook kunt u met uw vragen terecht bij het Sociaal Team Telefoon 140344 of email sociaalteam@buren.nl