Veiligheid

Bij vrijwilligerswerk speelt veiligheid een belangrijke rol. Als vrijwilligersorganisatie wilt u vrijwilligers een veilige werkomgeving bieden en andersom wilt u ervoor zorgen dat uw mensen, organisatie en middelen bij vrijwilligers in goede handen zijn. Veiligheid is essentieel wanneer vrijwilligers werken met kinderen, met financiën in aanraking komen of wanneer vrijwilligers met alcohol en voedsel te maken krijgen.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) moet je uitvoeren als je organisatie werkt met gevaarlijke stoffen of er betaalde krachten in dienst zijn (ook stagiaires). Als dat voor minder dan 40 uur is, dan voldoet de Checlist Gezondheidsrisico’s.
In één oogopslag

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer vrijwilligers met kinderen of kwetsbare volwassenen werken, bij mensen thuis komen of met financiën in aanraking komen, wilt u er zeker van zijn dat iedereen veilig is en uw financiën in veilige handen zijn. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient als bewijs van goed gedrag en kan veel ellende voorkomen. De vrijwilliger wordt gescreend en op basis van justitiële en politiegegevens wordt er wel of geen VOG afgegeven.

Op www.gratisvog.nl leest u hoe u gratis een Verklaring Omtrent Gedrag kunt aanvragen. Hier vindt u tevens meer informatie over de regeling, de voorwaarde en de procedure.

Alcohol

Wilt u alcohol verkopen of schenken dan hebt ook – ook als vrijwilligersorganisatie – een vergunning nodig en moet u zich aan wetten en regels houden. Kijk op de website van de gemeente Buren of op www.nocnsf.nl/IVA voor meer informatie.

Kinderen In Veilige Handen

Werkt u als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Maatregelen nemen om seksueel misbruik te voorkomen horen daarbij. Ook wanneer u denkt dat het in uw organisatie nooit zal gebeuren. Hoe gaat u adequaat om met de gevolgen, als het toch gebeurt? Op www.inveiligehanden.nl treft u een toolkit met alle informatie om grensoverschrijdend gedrag binnen uw organisatie bespreekbaar te maken, preventieve maatregelen te nemen en voorlichting te geven over hoe te handelen als het toch gebeurt.

Voor vragen over of hulp bij de aanpak van het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag in vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met het vrijwilligerssteunpunt via het algemeen telefoonnummer: 0344-602337.

Desgewenst kunt u ook de dvd ‘In Veilige Handen’ lenen, hiervoor vragen wij een borg van € 10,-. De dvd ‘In Veilige Handen’ is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan over het voorkomen van seksueel misbruik van minderjarigen binnen vrijwilligersorganisaties.

Wilt u seksueel grensoverschrijdend gedrag in uw geloofsgemeenschap op de agenda zetten of wilt u weten hoe andere kerken dat doen? Kijk voor meer informatie op www.eenveiligekerk.nl.

Meldpunt misbruik en seksuele intimidatie binnen pastorale en kerkelijke situaties: http://www.meldpuntmisbruik.nl/veilig-jeugdwerk/.

Omdat mensen die over de schreef gaan vaak actief proberen te worden bij andere organisaties waar zij nog niet bekend zijn is het sterk aan te bevelen om aan te sluiten bij de Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Door middel van een registratielijst wordt gepoogd deze mensen uit het vrijwilligerswerk te weren.

Voedselveiligheid

Bij meer dan driekwart van de vrijwilligersorganisaties wordt eten en drinken uitgedeeld en/of verkocht. Dat moet veilig gebeuren. Vrijwilligersorganisaties zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Neem het zekere voor het onzekere: doe de checklist.

Organisaties die onverpakte etenswaren uitdelen of verkopen zijn gehouden aan de Allergenenwet. U bent verplicht om informatie te geven over stoffen die allergische reacties kunnen opwekken. Denk bijvoorbeeld aan het uitdelen of de verkoop van tosti’s, oliebollen, koffiemelk en wijn.