Vrijwilligersinformatie

Vrijwilligerswerk met een uitkering

Heeft u een WW, Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dat kan, maar er zijn wel spelregels.

Met het UWV-stappenplan kunt u gemakkelijk nagaan of het vrijwilligerswerk gevolgen heeft voor uw uitkering. Vragen over ANBI of SBBI? Op de website van de Belastingdienst leest u meer over een ANBI en een SBBI.

Vrijwilligerswerk met een bijstandsuitkering

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente en wilt u vrijwilligerswerk doen? Dat kan, maar u moet wel vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Uw vrijwilligerswerk mag namelijk een betaalde baan niet in de weg staan.

Vrijwilligers gewaardeerd: prijzen en onderscheidingen

Denk bij prijzen aan de mogelijkheid iemand voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding, ‘het Lintje’.

Verzekering en aansprakelijkheid

Hoe zijn vrijwilligers verzekerd, hoe zit het met aansprakelijkheid en hoe regelt een vereniging of stichting het goed?

Iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente Neder-Betuwe is verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente. De kosten van het eigen risico bij de zorgverzekering vallen ook onder de dekking van de vrijwilligerspolis. De gemeente dient de (eigen risico-)schade in bij de verzekeringsmaatschappij na ontvangst van de gegevens van de vrijwilliger, een omschrijving van wat er is gebeurd en de nota van het eigen risico.

Wel of niet verzekerd? Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

  • Buurtbarbecue: vrijwilliger die de barbecue organiseert is verzekerd; als deelnemer niet.
  • Corso: vrijwilliger die mee helpt met het opbouwen van de corsowagen is verzekerd; gaat vrijwilliger mee op de corsowagen dan is de vrijwilliger een deelnemer en niet via de vrijwilligersverzekering verzekerd.
  • Bezoeker wedstrijd: als de bezoeker bij een voetbalwedstrijd schade veroorzaakt dan valt dat niet onder de vrijwilligersverzekering.
  • Speeltuin: schade veroorzaakt door een defect speeltoestel in een speeltuin valt niet onder de vrijwilligersverzekering.

‘Vrijwilliger’ bij een bedrijf

Iemand die gratis (en vrijwillig) werkt voor een bedrijf is geen vrijwilliger en valt daardoor niet onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente. De ‘vrijwilliger’ en het bedrijf moeten zelf zorg dragen voor een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Bij een stage is het aan te raden een stageovereenkomst af te sluiten.

Aansprakelijkheid van verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen moeten nog steeds een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor schade die niet onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente valt.

Meer informatie over aansprakelijkheid?

Lees hier de Kennisdossiers over aansprakelijkheid bij vrijwilligers.