Eenzaamheid

Welzijn Rivierstroom is partner in eenzaamheid.

Wat is eenzaamheid

In Neder-Betuwe ervaart 35% van de inwoners tussen de 19-65 jaar eenzaamheid en 44% van de 65+ers.  Bij 6% van de inwoners gaat het om ernstige eenzaamheid. We hebben het vaak over sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid.

 • “Emotionele eenzaamheid treedt op als iemand een hechte, intieme band mist met één of meerdere personen.” – Er is een emotionele behoefte.
 • “Sociale eenzaamheid draait om minder contact hebben met andere mensen dan je wenst . “ – Er is een sociale behoefte.

Doelgroepen die relatief veel meer eenzaamheid ervaren (Uit ‘wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid’) 

 • Weduwe/weduwenaren
 • Gescheiden mensen
 • Laag opgeleiden
 • Mensen met gezondheidsproblemen
 • Mensen met een beperking (lichamelijk/verstandelijk/psychisch)

Gevolgen van eenzaamheid

De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Eenzaamheid verhoogt zelfs de kans op voortijdig overlijden. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij gevolgen de eenzaamheid versterken. Een goede reden om op tijd te handelen!

Wat doet Welzijn Rivierstroom

Welzijn Rivierstroom werkt samen met andere professionals aan de vermindering van eenzaamheid. Dat doen we door:

 • het taboe rondom eenzaamheid aan te pakken
 • de zichtbaarheid te vergroten
 • hulp- en zorgverleners te betrekken in de samenwerking
 • samen gerichte activiteiten in te zetten die effectief bewezen zijn

Ook meedoen met eenzaamheid?

Neem voor meer informatie contact op met Welzijn Rivierstroom. Info@welzijnrivierstroom.nl of bel 0344 602337