Mijn dorp of buurt

Wilt u iets doen in uw dorp of buurt? De sociaal werker van Welzijn Rivierstroom biedt ondersteuning! Een sociaal werker ondersteunt bewoners bij hun plannen en initiatieven om hun buurt of dorp mooier en prettiger te maken. Dit heeft alles te maken met hoe mensen met elkaar omgaan, de kwaliteit van de leefomgeving, een veilig gevoel en de aanwezigheid van goede voorzieningen.

De sociaal werker kent het dorp en de bewoners. Hij is op de hoogte van eventuele knelpunten en vangt signalen op. Bovendien is hij onafhankelijk en onpartijdig en werkt hij nauw samen met gemeente, welzijns- en zorginstellingen, woningbouw, politie, maatschappelijk werk, scholen, vrijwilligersorganisaties en kerken in het dorp.

Opbouwwerk is “Voor, door en met elkaar én voor iedereen”

Voor activiteiten in de buurt kijk ook op www.swanwelzijn.nl waarmee we nauw samenwerken.