Beschikbare hulp

In de gemeente Neder-Betuwe zijn veel vrijwilligers actief die inwoners ondersteunen bij diverse vragen. Vrijwilligers ondersteunen inwoners onder andere bij: