Uitbreiding van het Meedenkers team gezocht

Als inwoner van Neder-Betuwe kun je in een situatie terecht komen waarbij extra ondersteuning welkom is. De gemeente wil voor deze ondersteuning deskundige vrijwilligers inzetten als aanvulling op professionele ondersteuning. Vrijwillige inwonerondersteuners kijken vanuit de leefwereld van de inwoner en kunnen meedenken bij het vinden van passende ondersteuning.

Welke Meedenkers zoeken wij?
Weet jij uit ervaring hoe het is om met een bepaalde problematiek te moeten leven? En wil jij anderen helpen? Kom je uit de buurt en weet je de weg te vinden naar de ondersteuningsmogelijkheden die Neder-Betuwe binnen haar gemeente heeft? Ken je de cultuur en de gewoonten van de meeste inwoners van deze gemeente? En verplaats jij je makkelijk in de ander zodat je je goed kunt inleven in wat de ander nodig heeft? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als je naast al deze ingrediënten ook bereid bent een training te volgen en intervisie met andere Meedenkers als verrijking van je werkzaamheden ziet, lees dan verder!

Waarmee help je de inwoner?

 • Je ben in staat een diagnose onder woorden te brengen.
 • Je kunt begrip opbrengen voor zijn of haar situatie en staat naast degene die je ondersteunt.
 • Je fungeert als klankbord door het geven van uitleg en het bespreken van de mogelijkheden die door een professional zijn gegeven.
 • Je helpt de weg te vinden naar het kernpunt of de huisarts of een specialist bekend met een beperking of stoornis.
 • Je kunt omgaan met een psychische kwetsbaarheid of beperking.
 • Je kunt de inwoner leren om te gaan met onbegrip door reacties uit zijn omgeving.
 • Je helpt met grenzen stellen.
 • Je bent in staat te ondersteunen bij het organiseren/structureren van de eigen dag.
 • Indien gewenst breng je iemand in contact met lotgenoten.
 • Al dan niet samen met een professional organiseer je themabijeenkomsten (collectieve aanpak).
 • Je denkt mee over ondersteuningsvragen in de toekomst.

Welke competenties heb jij in huis?

 1. Je bent betrokken en toegankelijk.
 2. Je hebt oog voor alle leefgebieden.
 3. Je observeert en bent alert.
 4. Je ondersteunt bij het maken van eigen keuzes.
 5. Je ondersteunt bij (sociale) netwerkontwikkeling.
 6. Je werkt overzichtelijk en cliëntgericht.
 7. Je werkt samen en stemt af.
 8. Je bewaakt zijn of haar eigen grenzen.
 9. Je bent in staat om boven je eigen ervaring uit te stijgen.

MEE GELDERSE POORT EN WELZIJN RIVIERSTROOM
MEE Gelderse Poort en Welzijn Rivierstroom verzorgen gedurende het project Koplopers Onafhankelijke Cliëntondersteuning de werving, scholing, coaching en intervisie van de vrijwilligers/ de Meedenkers. Behalve de inzet in deze rol, hebben ze een belangrijke rol in het contact met de gemeente en het bekend(er) maken van de mogelijkheden van ondersteuning voor inwoners met een (toekomstige) ondersteuningsvraag.

INTERESSE?
Graag ontvangen we een motivatie waarin je kort vertelt (maximaal 1 A4 of een filmpje van 1 minuut) over wie je bent, je achtergrond en wat je motivatie is voor deze rol. Medio oktober start het trainingsprogramma voor de Meedenkers. Als je je nu aanmeldt, kan je nog deelnemen. Je ontvangt voor jouw inzet een vrijwilligersvergoeding.

Informatie
Stuur je motivatie naar Elly Hagen. Haar e-mailadres is ellyhagen@welzijnrivierstroom.nl . Voor vragen neem je contact op met Elly Hagen op 0344 602337 of Jamila Hamid – Adviseur MEE+ j.hamid@meegeldersepoort.nl, haar mobiele nummer is 06 36011500