Evenement, RI&E, BHV en EHBO

Vergunning aanvragen bij evenementen

Wanneer u een evenement wilt organiseren moet u daarvan een melding doen of een vergunning aanvragen. Bij het organiseren van een evenement zijn er ook richtlijnen met betrekking tot EHBO, milieu en de Drank- en Horecawet.

Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een vergunning op de site van de gemeente Neder-Betuwe, Buren of Rhenen.

EHBO bij evenementen

Kijk voor meer informatie bij Richtlijnen VVGM reguliere evenementen

BHV

Vrijwilligersorganisaties zijn in eerste instantie niet verplicht om een BHV-er op te leiden. Het is wel verplicht als de organisatie iemand in (loon)dienst heeft. Het kan natuurlijk wel wenselijk zijn dat vrijwilligers een BHV training doen. Als is het alleen maar om de veiligheid van de organisatie en de deelnemers te vergroten. Meer informatie hierover via Welzijn Rivierstroom op 0344 602337 of mail naar info@welzijnrivierstroom.nl

RI&E

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie is meestal niet verplicht voor vrijwilligersorganisaties. Dit geldt wel als de organisatie werkt met gevaarlijke stoffen of er mensen in dienst zijn (stagiaires, uitzendbureau). Als dat voor minder dan 40 uur is, moet je als vrijwilligersorganisatie een Checlist Gezondheidsrisico’s uitvoeren.

check hieronder of u RI&E plichtig bent:

Bron: Parkstad vrijwilligers