Veiligheid

Bij vrijwilligerswerk speelt veiligheid een belangrijke rol. Als vrijwilligersorganisatie wilt u vrijwilligers een veilige werkomgeving bieden en andersom wilt u ervoor zorgen dat uw mensen, organisatie en middelen bij vrijwilligers in goede handen zijn. Veiligheid is essentieel wanneer vrijwilligers werken met kinderen, met financiën in aanraking komen of wanneer vrijwilligers met alcohol en voedsel te maken krijgen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer vrijwilligers met kinderen of kwetsbare volwassenen werken, bij mensen thuis komen of met financiën in aanraking komen, wilt u er zeker van zijn dat iedereen veilig is en uw financiën in veilige handen zijn. Een Verklaring Omtrent Gedrag dient als bewijs van goed gedrag en kan veel ellende voorkomen. Op de website van de gemeente Neder-Betuwe leest u hoe u een Verklaring Omtrent Gedrag kunt aanvragen.

Alcohol

Er gelden verschillende wetten en regels wanneer het om alcohol gaat. Wilt u alcohol verkopen en/of schenken in het openbaar, dan heeft u hiervoor een drank- en horecavergunning nodig. Daarnaast moet u ook een verzoek indienen bij de gemeente waar het feest plaatsvindt. Er kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden aan de ontheffing. Meer hierover leest u op de website van de gemeente Neder-Betuwe. Daarnaast moeten de vrijwilligers die bardiensten gaan draaien een online cursus Instructie Verantwoord Alchoholschenken (IVA) volgen.

Kinderen In Veilige Handen

Werkt u als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Maatregelen nemen om seksueel misbruik te voorkomen horen daarbij. Ook wanneer u denkt dat het in uw organisatie nooit zal gebeuren. Hoe gaat u adequaat om met de gevolgen, als het toch gebeurt? Op www.inveiligehanden.nl treft u een toolkit met alle informatie om grensoverschrijdend gedrag binnen uw organisatie bespreekbaar te maken, preventieve maatregelen te nemen en voorlichting te geven over hoe te handelen als het toch gebeurt.

Voor vragen over of hulp bij de aanpak van het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag in vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met het vrijwilligerssteunpunt via het algemeen telefoonnummer: 0344-602337.

Desgewenst kunt u ook de dvd ‘In Veilige Handen’ lenen, hiervoor vragen wij een borg van € 10,-. De dvd ‘In Veilige Handen‘ is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan over het voorkomen van seksueel misbruik van minderjarigen binnen vrijwilligersorganisaties.

Wilt u seksueel grensoverschrijdend gedrag in uw geloofsgemeenschap op de agenda zetten of wilt u weten hoe andere kerken dat doen? Kijk voor meer informatie op www.eenveiligekerk.nl.

Voedselveiligheid

Bij meer dan driekwart van de vrijwilligersorganisaties wordt eten en drinken uitgedeeld en/of verkocht. Dat moet veilig gebeuren. Vrijwilligersorganisaties zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Neem het zekere voor het onzekere: doe de checklist.

Evenement, EHBO, RI&E en BHV

Vrijwilligersorganisaties zijn net als bedrijven verplicht om evenementen goed te regelen. Ook is een vrijwilligersorganisatie soms verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit te voeren en een BHV-er op te leiden. Voor EHBO bij evenementen zijn richtlijnen opgesteld.

Huiselijk geweld? Help mee signaleren!

Veel vrijwilligers zijn actief bij mensen thuis of komen iets te weten over de thuissituatie. Meestal zijn dat de leuke verhalen, maar soms gaat het ook niet zo goed met iemand thuis. Dan kan er sprake zijn van huiselijk geweld. Dat is vaak lastig om te herkennen.