Wat kunt u doen?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en betrokken is bij zijn of haar eigen woon- en leefomgeving. Daarbij richten we ons niet op eventuele problemen in de wijken en hun bewoners, maar juist op de talenten en mogelijkheden. We dragen graag ons steentje bij aan een positieve ontwikkeling van straten, buurten, wijken en kernen in de gemeente Rhenen. Waar we kunnen stimuleren we bewoners om zich gezamenlijk in te zetten voor straten, buurten, wijken en kernen en de aanwezige talenten en mogelijkheden te benutten.