Beschikbare hulp

In de gemeente Rhenen zijn veel vrijwilligers actief die inwoners van alle leeftijden ondersteunen bij diverse vragen. Deze organisaties en vrijwilligers zijn onmisbaar. Zonder hen is het niet mogelijk inwoners goed te ondersteunen. Vrijwilligers ondersteunen inwoners onder andere bij: