Ontmoetingsgroep Autisme in het gezin

Als uw partner of kind autisme heeft, dan vraagt dat het nodige van het gezin. Er is heel veel te leren en te ontdekken als het gaat om autisme. Het vraagt aanpassingen in de dagelijkse omgang met elkaar en in de dagstructuur. Soms is bijzondere zorg of hulpverlening noodzakelijk.

Hoe pakken andere vaders, moeders cq. partners dat aan? In de ontmoetingsgroep Autisme in het gezin krijgt u handvatten van mensen die zelf ook een kind of partner met autisme hebben.

De groep heeft wegens corona helaas sinds 2020 stilgelegen. Bij voldoende interesse willen we de groep herstarten. Heeft u interesse in deelname aan de groep? Neem dan contact op met Kitty van den Hoek via mantelzorg@rhenen.nl of via 06 45 84 90 59.