Ontmoetingsgroep Autisme in het gezin

Als uw partner of kind autisme heeft, dan vraagt dat het nodige van het gezin. Er is heel veel te leren en te ontdekken als het gaat om autisme. Het vraagt aanpassingen in de dagelijkse omgang met elkaar en in de dagstructuur. Soms is bijzondere zorg of hulpverlening noodzakelijk.

Hoe pakken andere vaders, moeders cq. partners dat aan? In de ontmoetingsgroep Autisme in het gezin krijgt u handvatten van mensen die zelf ook een kind of partner met autisme hebben.

Deze groep is divers in achtergronden: in de gezinssituaties is sprake van zowel hoge en normale begaafdheid als verstandelijke beperking.

De groep heeft wegens corona helaas sinds 2020 stilgelegen. Komend jaar willen we de groep herstarten. Heeft u interesse in deelname aan de groep? Neem dan contact op met Kitty van den Hoek via mantelzorg@rhenen.nl of via 06 45 84 90 59.

 

Zorgt u voor iemand met een vorm van autisme? Uw partner, of uw kind bijvoorbeeld? En zit u met vragen en ervaringen die u wilt delen met mensen die u begrijpen? Geef u dan op voor de ontmoetingsgroep voor mantelzorgers van mensen met een vorm van autisme.

De groep komt in de 1e helft van 2019 samen op:

  • woensdag 20 maart
  • woensdag 17 april
  • woensdag 15 mei
  • woensdag 19 juni
  • woensdag 17 juli

Tijd is steeds 19.30 uur tot 21.00 uur in De Westpoort, Veerweg 1, Rhenen. Er kunnen maximaal 8 mensen deelnemen, opgave is noodzakelijk.

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Bel, app of mail dan naar Kitty van den Hoek, mantelzorgrhenen@welzijnrivierstroom.nl en 06 45 84 90 59.