Tips en informatie

Hoe komt u met uw organisatie of activiteit in de media?

Lokale media zijn, zeker voor vrijwilligersorganisaties, nog steeds van groot belang voor het verspreiden van nieuws over evenementen, kleine en grote gebeurtenissen dicht bij huis. Maar ook internet en social media spelen een belangrijke rol. We hebben een aantal tips voor u onder elkaar gezet.

Tips voor het schrijven van een persbericht

Stel eerst de vraag: Wat is de nieuwswaarde van het bericht. Is het van belang voor de lezers en is het actueel?

Een persbericht bestaat uit 4 delen:

  • Een korte, liefst prikkelende, kop.
  • Belangrijkste nieuws staat samengevat bovenaan in de intro (de intro of lead is het stukje vette tekst aan het begin van een krantenartikel). Hierin geeft u antwoord op de vragen: wie, wat, waar en wanneer. Lezers weten dan meteen waar ze aan toe zijn. Het moet zo interessant zijn dat ze besluiten om verder te lezen (een heel kort persbericht bestaat uit alleen maar de lead)
  • De uitwerking met achtergrondinformatie, uitleg en informatie in de context plaatsen antwoord op de vragen: waarom, waardoor, hoe, op welke manier. Zo nodig eindigt u met de noodzakelijke gegevens (bijvoorbeeld waar kaarten kopen, met wie contact opnemen e.d.)
  • Afsluiting met ‘noot voor de redactie’ waarin u aangeeft bij wie de pers moet zijn voor informatie.

Tips:

  • Uw bericht moet to-the-point zijn en zo kort mogelijk. Lange lappen tekst worden meestal toch niet geplaatst. Is uw tekst wel lang? Zorg er dan voor dat wat minder belangrijk is in de laatste alinea’s staat, want de redactie ‘knipt’ van beneden naar boven.
  • Taal en stijl: Gebruik eenvoudige en duidelijke taal. Wees concreet. Schrijf in de tegenwoordige tijd. Maak actieve zinnen. Voorkom herhaling van woorden.
  • Probeer een ‘menselijke noot’ in de tekst te brengen: het belang voor de lezer persoonlijk of zet er een citaat van iemand in.
  • Laat iemand anders uw tekst nog even nakijken.
  • Stuur het persbericht ín de mail geplakt (dus niet als bijlage) naar de redacties. Gebruik het BCC-veld zodat de mail bij opening niet begint met een waslijst adressen (nog afgezien van de privacy).
  • Bij steeds meer lokale bladen kunt u nieuws- en persberichten alleen nog kwijt op de websites van de afzonderlijke bladen. De redacties maken een selectie voor de papieren editie.

Doe de krachtmeting

Hoe sterk is uw vrijwilligersorganisatie? Bent u opgewassen tegen alle ontwikkelingen die op u afkomen? Is er voldoende draagkracht en vernieuwingskracht? Doe de KrachtMeting.