Veiligheid en verzekeringen

Bij vrijwilligerswerk speelt veiligheid een belangrijke rol. Als vrijwilligersorganisatie wilt u vrijwilligers een veilige werkomgeving bieden en andersom wilt u ervoor zorgen dat uw mensen, organisatie en middelen bij vrijwilligers in goede handen zijn. Veiligheid is essentieel wanneer vrijwilligers werken met kinderen, met financiën in aanraking komen of wanneer vrijwilligers met alcohol en voedsel te maken krijgen. Ook het afdekken van risico’s door verzekeringen komt op deze pagina aan bod.

Verzekeringen voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligerswerk kan risico’s met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk dat vrijwilligers goed verzekerd zijn, zodat zij niet hoeven op te draaien voor de financiële gevolgen van schade. En in bepaalde gevallen kunnen vrijwilligersorganisaties financieel aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade. Een goede verzekering kan deze risico’s dekken. Maar om te bepalen welke verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten, moet je eerst weten welke risico’s de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisatie precies lopen. Op de website van het NOV vindt u een stappenplan waarmee u risico’s in kaart brengt en onderbouwde keuzes maakt voor verzekeringen.

De Vrijwilligersverzekering van de gemeente Rhenen is in dit geheel slechts een ‘vangnet’ verzekering. Wilt u meer weten over de Vrijwilligersverzekering van de gemeente Rhenen, neem dan contact op met Pieter van der Venne van de gemeente Rhenen, e-mail Pieter.van.der.Venne@rhenen.nl.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer vrijwilligers met kinderen of kwetsbare volwassenen werken, bij mensen thuis komen of met financiën in aanraking komen, wilt u er zeker van zijn dat iedereen veilig is en uw financiën in veilige handen zijn. Een Verklaring Omtrent Gedrag dient als bewijs van goed gedrag en kan veel ellende voorkomen. De vrijwilliger wordt gescreend en op basis van justitiële en politiegegevens wordt er wel of geen VOG afgegeven.

Op www.gratisvog.nl leest u hoe u een gratis Verklaring Omtrent Gedrag kunt aanvragen. Hier vindt u tevens meer informatie over de regeling, de voorwaarde en de procedure.

Alcohol

Er gelden verschillende wetten en regels wanneer het om alcohol gaat. Wilt u alcohol verkopen en/of schenken in het openbaar, dan heeft u hiervoor een drank- en horecavergunning nodig. Daarnaast moet u ook een verzoek indienen bij de gemeente waar het feest plaatsvindt. Er kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden aan de ontheffing. Meer hierover leest u op de website van de gemeente Rhenen. Daarnaast moeten de vrijwilligers die bardiensten gaan draaien een online cursus Instructie Verantwoord Alchoholschenken (IVA) volgen.

Kinderen In Veilige Handen

Werkt u als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Maatregelen nemen om seksueel misbruik te voorkomen horen daarbij. Ook wanneer u denkt dat het in uw organisatie nooit zal gebeuren. Hoe gaat u adequaat om met de gevolgen, als het toch gebeurt? Op www.inveiligehanden.nl treft u een toolkit met alle informatie om grensoverschrijdend gedrag binnen uw organisatie bespreekbaar te maken, preventieve maatregelen te nemen en voorlichting te geven over hoe te handelen als het toch gebeurt.

Voor vragen over of hulp bij de aanpak van het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag in vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met Kitty van den Hoek, onze vrijwilligersondersteuner, telefoon: 06-45849059 of e-mail: kittyvandenhoek@welzijnrivierstroom.nl.

Desgewenst kunt u ook de dvd ‘In Veilige Handen’ lenen, hiervoor vragen wij een borg van € 10,-. De dvd ‘In Veilige Handen’ is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan over het voorkomen van seksueel misbruik van minderjarigen binnen vrijwilligersorganisaties.

Wilt u seksueel grensoverschrijdend gedrag in uw geloofsgemeenschap op de agenda zetten of wilt u weten hoe andere kerken dat doen? Kijk voor meer informatie op www.eenveiligekerk.nl.

Voedselveiligheid

Bij meer dan driekwart van de vrijwilligersorganisaties wordt eten en drinken uitgedeeld en/of verkocht. Dat moet veilig gebeuren. Vrijwilligersorganisaties zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Neem het zekere voor het onzekere: doe de checklist.

Organisaties die onverpakte etenswaren uitdelen of verkopen zijn gehouden aan de Allergenenwet. U bent verplicht om informatie te geven over stoffen die allergische reacties kunnen opwekken. Denk bijvoorbeeld aan het uitdelen of de verkoop van tosti’s, oliebollen, koffiemelk en wijn.