Training Goed Omgaan met Dementie

Binnen je vrijwilligerswerk kun je te maken krijgen met mensen met dementie. Hoe herken je dementie en hoe kun je er mee omgaan? In de training Goed omgaan met Dementie leer je stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn wanneer je in contact komt met mensen met dementie. Leer dementie herkennen, contact maken en iemand op de juiste manier te helpen.

De training is op woensdag 10 juli in de Buurthuiskamer Rhenen Hoog, Valleiweg 16 in Rhenen. De training begint om 19.00 uur en eindigt rond 21.30 uur. Er kunnen maximaal 20 deelnemers mee doen.

Opgaven voor training is verplicht. Geef je voor vrijdag 28 juni op bij Marjolein Siebelink via 06-19426967 of mail naar marjoleinsiebelink@welzijnrivierstroom.nl

Training Goed omgaan met Dementie | Woensdag 10 juli | 19.00 – 21.30 uur in de Buurthuiskamer Rhenen Hoog | Valleiweg 16 in Rhenen.