Gezocht een sociaal jongerenwerker met pioniersgeest voor 20 uur per week

Houd jij van pionieren? Ben jij in staat om geduldig, maar beslist en met daadkracht een netwerk van jonge mensen te vormen en te ondersteunen in hun zoektocht naar hun identiteit? Lees dan verder.

Vanaf januari 2022 gaat Welzijn Rivierstroom een uniek project uitvoeren in regio Rivierenland. Route G, een zoektocht zonder ankerpunten, is een bijzonder LHTBIQ+ jongerenparticipatieproject van drie jaar.

De periode van adolescentie is voor iedere jongere een zoektocht naar wie je bent, wat je wilt en hoe je in het leven staat. Met horten en stoten groei je op als jongere op weg naar volwassenheid. Soms aarzelend, dan weer met toenemend – of juist afnemend zelfvertrouwen, al experimenterend, grenzen verkennend en verleggend of er tegenaan botsend, of terug in je schulp kruipend, door gebrek aan zelfvertrouwen vanwege onbegrip. In de Regio Rivierenland is de aandacht voor anders geaard kunnen zijn dan heteroseksueel vrij gering, en in veel leefverbanden nog niet of nauwelijks openlijk bespreekbaar.  Ontluikende LHBTIQ+ jongeren, worstelen vaak met zelfacceptatie, voelen het risico van afgewezen worden door hun familie en omgeving en krijgen in hun leefomgeving vaker te maken met pesten, geweld en misbruik. Ook voor ouders die zelf vragen hebben over LHBTIQ+ of die hun kind willen steunen, zijn er lokaal en regionaal geen mogelijkheden voor het verkrijgen van informatie of het delen van ervaringen. Route-G wil in deze context LHTBIQ+ jongeren, met de inzet van jongeren en jong volwassenen zelf ankerpunten in hun zoektocht aanreiken. Route G moet aan het einde van de projectperiode jongeren een herkenbaar en zichtbaar zelf- organiserend netwerk bieden ter ondersteuning op weg naar hun volwassenwording, middels het organiseren van gesprekken, ontmoetingen en het geven van informatie en advies. Er wordt daarin samengewerkt met maatschappelijke organisaties, variërend van onderwijs, hulpverlening en sociaal werk.

Een Team van 2 sociaal jongerenwerkers
Voor dit drie jaar durende project wordt een team van twee sociaal werkers gevormd die complementair aan elkaar  het project vorm gaan geven. De projectcoördinator ( 5 uur per week)  – tevens Primus inter pares – van de twee functionarissen, is meer op beleidsontwikkelingen en implementatie van Route-G georiënteerd en onderhoud de netwerken  in Rivierenland. De projectmedewerker (20 uur) heeft een meer organisatorische rol gericht op begeleiding, ondersteuning en advies van de te organiseren werkgroepen. Beide functionarissen werken onder leiding van de directeur van Welzijn Rivierstroom. In het project wordt nauw samengewerkt met in het gebied al aanwezige netwerken die betrokken zijn op dit thema.

De invulling van Route-G is gebaseerd op drie methodische pijlers:
–              Peergroup education, waarin in deze methodiek geschoolde jongeren uit de doelgroep als rol- en identificatiemodel zelf een voorlichtende rol spelen naar jongeren toe
–              Zelfhulp en empowerment, waarbij het gaat om het mobiliseren en ontdekken van de eigen krachten en talenten
–              Asset Based Community Development methodes: Start vanuit deze methodiek niet meteen met aanbodgerichte activiteiten, maar ga op basis van de signalen procesgericht op zoek naar de (kracht)bronnen in de gemeenschappen en omgeving.

Voor dit project zoeken we een initiatiefrijke sociaal (jongeren)werker:

  • geschoold op hbo niveau sociaal werk
  • die beschikt over een pioniersgeest voor het uitrollen van dit welzijnsconcept.
  • die oog heeft voor processen en lokale verhoudingen
  • met kennis en ervaring in de toe te passen methodieken of het leervermogen zich die eigen te maken
  • die affiniteit heeft met het thema van Route G

Meer weten? Welzijn Rivierstroom is een professionele organisatie die middenin de samenleving opereert en beschikt over een groot zowel formeel als informeel netwerk. Inlichtingen over het project, mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland, Oranjefonds en een zevental gemeenten in regio Rivierenland, kun je in eerste instantie per e-mail inwinnen  Marien van Schijndel, marienvanschijndel@welzijnrivierstroom.nl  medewerker projecten. We sturen je dan de opzet van het project toe. Waarna je in een volgende fase kunt solliciteren.

Je kunt je sollicitatie sturen aan: info@welzijnrivierstroom.nl  t.n.v. Jeannette Arends.  Naast een CV is een motivatiebrief vereist. Onderdeel van de procedure is het inwinnen van inlichtingen bij referenties, opgegeven door de sollicitant.