Gezonde plannen voor na corona

Een gezond en prettig leven begint bij jezelf, vinden wij bij Welzijn Rivierstroom. Positieve gezondheid gaat om veel meer dan een bezoek aan de huisarts, voldoende bewegen of gezond eten. In deze coronatijd is extra aandacht voor ons welzijn hard nodig. Ook wij kijken reikhalzend en met ambitie uit naar de periode waarin normaal contact weer mogelijk is.

In gesprek met Ankie Bongers en Marien van Schijndel, sociaal werkers in gemeente Buren, die van mening zijn dat er na corona volop kansen liggen om een sprong vooruit te maken als het gaat om een gezondere leefstijl van onze inwoners.

Naar elkaar omkijken…
Ankie: We hebben in deze moeilijke coronaperiode vast kunnen stellen dat veel mensen naar elkaar omkijken als het echt nodig is. Dat is wel eens goed om te benoemen in een tijd waar gauw gezegd wordt dat mensen te veel langs elkaar heen leven.

Marien: Dat ben ik met je eens. Vooral in de eerste fase van corona, was iedereen echt onder de indruk van wat corona betekende voor kwetsbare mensen. Dan doen veel mensen als vanzelfsprekend een stapje meer. Je kunt wel merken dat hoe langer het duurt, dat die betrokkenheid op elkaar langzaam verminderd. Dat betekende voor ons als sociaal werkers een uitdaging, hoe we binnen de beperkingen toch het een en ander konden organiseren.

Ankie: Ik denk dat we best tevreden mogen zijn over hoe we toch contact hebben gehouden met mensen voor wie het moeilijk was. Denk aan de maatjesprojecten, denk aan de informatievoorziening, de bewaarblikactie in Buren, de hulppunten die toch coronaveilig zo goed en zo kwaad als het ging doordraaiden.

Coronastress…
Marien: Toch merk je soms in gesprekken hoe belastend corona voor veel mensen is. Weet je nog het gesprek met de moeders van het project ouders van kinderen die anders zijn (OKA). Een van de moeders vertelde hoe ze zich toen de scholen gesloten waren helemaal weg moest cijferen voor haar autistische kinderen. Zelf thuis lesgeven aan je kinderen die qua gedrag toch anders reageren. Dat is best moeilijk. ‘Vlak voor corona overleed een van haar ouders. Ze realiseerde zich dat ze eigenlijk door die extra druk en taken, helemaal geen tijd had gehad om zelf te rouwen.  Zo’n verhaal blijft hangen. Het is een voorbeeld dat we kennen, maar dat illustreert dat corona voor sommige mensen een periode van extra stress en op je tandvlees lopen is geworden.

Ankie: Inderdaad. We moeten niet te gemakkelijk gaan denken dat we zo maar weer tot de orde van de dag over kunnen gaan als iedereen gevaccineerd is. Er zijn en blijven mensen die juist dan een extra steuntje in de rug nodig blijven hebben.

Gezonde leefstijl…
Marien: Ik denk dat er ook kansen liggen. Laten we als voorbeeld de gemeente Buren nemen. Er is een sport – en beweegakkoord tussen allerlei lokale organisaties om meer bewegen te stimuleren. Een preventieakkoord om te komen tot een meer gezonde leefstijl is bijna rond. Dat biedt kansen. Zeker als we daar bewoners actief bij betrekken en zelf een rol in geven.

Ankie: Dat is wel een punt van aandacht. Voor je het weet zijn we alleen maar bezig met symptoombestrijding van problemen. Maar kijk je vanuit de principes van positieve gezondheid, dan kijk je breder dan een symptoom alleen en probeer je preventief te werken.

Marien: kun je een voorbeeld noemen?

Ankie: Nou ik ben bijvoorbeeld bezig een vangnetwerk te ontwikkelen. Daarin zet je – en zoek je mensen bij elkaar om samen iets te doen aan het alleen op jezelf aangewezen zijn. Dat kan beginnen met een koffieochtend van waaruit dan ook andere activiteiten door de deelnemers zelf georganiseerd worden. Knutselen, wandelen, je kunt er van alles bij bedenken.

Zelf doen…
Marien: maar dat gebeurt toch al?

Ankie: Ja er wordt van alles georganiseerd en dat is natuurlijk prima. Het verschil is dat in een vangnetwerk mensen om wie het gaat gestimuleerd worden om het zelf organiseren. Je kunt bijvoorbeeld wel klagen dat je te weinig beweging hebt. Je kunt ook samen bedenken: zullen we een paar keer per week gaan wandelen? Goed voor je gezondheid, goed om weer een netwerkje op te bouwen en ook iets om naar uit te kijken. De ervaring leert dat het zelf doen allerlei positieve effecten heeft op hoe je je voelt je gezondheid en je gedrag.

Marien: Mooi initiatief. Dat preventieakkoord moet dus heel praktisch gemaakt worden dicht op mensen zelf. Dat sluit mooi aan op de werkvorm die ik samen met de GGD de werkvorm ‘de dorpendokters van Burik heb ontwikkeld’. Twee vrolijke dorpendokters die geen individuele patiënt in hun praktijk hebben, (want Burik bestaat niet echt) maar die een heel dorp als patiënt beschouwen en die vervolgens met de bewoners over gezondheid in gesprek gaan. Het is een leuke manier om mensen aan het denken te zetten en uit te dagen over het thema gezondheid, leefstijl en hoe je daar in kunt samenwerken. Door corona hebben we dat tijdelijk in de ijskast moeten zetten. Maar na de zomer kunnen we dat zo weer uitrollen. Gezondheid gaat ons allemaal aan. Daar heeft iedereen een mening over.  Het is leuk om praktische plannen met bewoners zelf te maken.

Vaccinatie…
Ankie: Heb jij al een vaccinatieprik gehad?

Marien: Prik me er niet op vast, maar ik hoop deze maand. Ik kan bijna niet wachten, terwijl ik als kind bij een prik achter in de rij ging staan. Ik heb zin om samen te werken en om al deze ideeën met elkaar uit te voeren.

Ankie: Daar proost ik op. Gezondheid!

Ben je benieuwd wat positieve gezondheid voor jou kan betekenen? De komende weken geven we je tips over positieve gezondheid. Kijk op www.welzijnrivierstroom.nl of volg Welzijn Rivierstroom op facebook.