Grenzen

Vaak gaat een mantelzorger over eigen grenzen heen. Maar welke en wanneer? En beter nog: wat kan zij/hij eraan doen? Grenzen aangeven in een zorgrelatie is namelijk lastig.
Gezonde grenzen zijn nodig om:

  • De zorg te combineren met andere bezigheden, zoals werk, studie, gezin en sociale contacten.
  • Heldere communicatie te behouden en onderlinge irritatie te voorkomen.
  • Het zorgen ook op langere termijn vol te houden.

Het werkboek “Mantelzorgen met gezonde grenzen” zet mantelzorgers aan het denken over grenzen in de eigen mantelzorgsituatie. Het is zo gemaakt dat iemand er zelf mee aan de slag kan. U kunt het werkboek daarnaast ook goed gebruiken als leidraad bij gesprekken.

Op www.mantelzorg.nl/grenzenstellen download je de digitale versie van het werkboek en bestel je de papieren versie.

Heeft u hier hulp bij nodig of wilt u samen met de mantelzorgondersteuner van Welzijn Rivierstroom met het werkboek aan de slag , dan kunt u contact opnemen met: karindekrieger@welzijnrivierstroom.nl tel: 06 22 15 46 19. Bij meerdere aanmeldingen kunnen we deze ondersteuning ook in groepsverband aanbieden. Fijn om met elkaar te praten en van elkaar te leren. Bij 4 aanmeldingen starten we deze bijeenkomsten van 4x samenkomen. (tijd en plaats in overleg)