Herkennen en bespreken van laaggeletterdheid

Wat doe je als je als vrijwilliger ziet of het vermoeden krijgt dat iemand niet goed kan lezen en schrijven? Wat is dat eigenlijk ‘laaggeletterdheid’? Hoe herken je het? Hoe maak je het bespreekbaar? Wat zijn de mogelijkheden?

Voor wie:
Voor vrijwilligers die in aanraking komen met mensen die mogelijk laaggeletterd zijn. Of misschien zijn het wel mensen die moeite hebben met rekenen of die digitale vaardigheden missen.

Wanneer en waar:
Maandag 3 september van 9.30-11.30 uur

Locatie: Voorstraat 8, Lienden

Achtergrondinformatie: wat gaat u leren?
Herkennen, bespreken, motiveren en doorverwijzen bij signalen van laaggeletterdheid komen in de Week van de Alfabetisering aan bod. Omdat dat allemaal zaken zijn die essentieel zijn om te kunnen functioneren in onze samenleving, wil Welzijn Rivierstroom daar in de Week van de Alfabetisering in september aandacht aan besteden. De workshop is speciaal voor vrijwilligers omdat zij vaak in situaties terecht komen waar het gemis aan dit soort belangrijke basisvaardigheden zichtbaar wordt.

Niets is zo krachtig als het verhaal van een ervaringsdeskundige: iemand die zelf niet goed kon lezen en schrijven en dat – op latere leeftijd – alsnog heeft kunnen leren. Zo’n taalambassadeur zal aanwezig zijn tijdens de workshop en het verhaal van haar eigen leven vertellen.

Kosten
De workshop is gratis

Informatie en aanmelding: vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl 0344-602337.
Aanmelden kan tot 30 augustus 2018

Online aanmelden