Hoe het werven van bestuursleden wél slaagt

Lastig hè, bestuursleden vinden! In een lange-termijn programma gaan we in Buren en Neder-Betuwe werken aan toekomstbestendige besturen voor verenigingen en stichtingen. Maatwerk en concreet. De startbijeenkomst is op woensdag 30 september om 19.00 uur.

De bijeenkomst van 30 september is een echte ‘start’bijeenkomst, want daarna is er een vervolg en voor langere tijd ondersteuning en opvolging. Aan bod komen diverse vraagstukken die voor het werven van nieuwe bestuursleden van belang zijn. Zoals: Wat is besturen? Hoe ben je een aantrekkelijk bestuur? Wat betekent ‘betrokkenheid’? Hoe verloopt je vergadering? Is een bestuursevaluatie echt nodig? en Wat is het gemakkelijkst om op korte termijn te verbeteren?

Ondersteuning

In de weken en maanden na de startbijeenkomst gaan de bestuursleden aan de slag met de verkregen inzichten. Vanuit Welzijn Rivierstroom gaan Folkert Kooistra en Claire Vaessen de organisaties daarin actief ondersteunen. Soms in groepsverband, maar in elk geval maatwerk. Er is dus een vervolg en voor langere tijd opvolging.

Contact

Is je vereniging of stichting nu op zoek naar nieuwe bestuursleden of verwacht je in de toekomst problemen met het vinden van bestuurders? Neem contact op met Welzijn Rivierstroom 0344-60 23 37 info@welzijnrivierstroom.nl