Hulp bij mensen die terminaal zijn door de VPTZ Rivierenland

In de terminale situaties kunnen de mensen thuis een beroep op de VPTZ blijven doen. In elke situatie overlegt de coördinator met betrokkenen hoe we kunnen ondersteunen met inachtneming van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona virus.

Coördinator: Elly Tazelaar 06 53715525

Kijk voor meer informatie op VPTZ Rivierenland