Jongeren met zorgtaken uit Neder-Betuwe naar de Efteling

Weet u wanneer iemand een jonge mantelzorger is? Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft.

Ook kinderen en jongeren waarvan de ouders niet of nauwelijks Nederlands spreken, worden als jonge mantelzorger gezien. Maar liefst 1 op de 5 kinderen groeit op met een zorgsituatie binnen een gezin.

Door het Groen Kruis uit Kesteren kunnen we vanuit Welzijn Rivierstroom speciaal voor jongeren uit Neder-Betuwe die tussen de 15 en 23 jaar oud zijn op 4 juni een dagje uit naar de Efteling organiseren.

Wanneer u een mailt stuurt naar esthermorren@welzijnrivierstroom.nl, o.v.v. Efteling, ontvangt u de inschrijfformulieren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Morren op het mobiele nummer 06 334 210 37.

Er mag namelijk ook een vriend(in) mee! Hoe leuk is dat? Voor de jonge mantelzorger en zijn/haar vriend(in) is deze dag kosteloos. Er is plek voor 50 personen, dus wees er snel bij.