Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Dit jaar is het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk aan ons toegekend. Hiermee zijn we de komende twee jaar opgenomen in het Kwaliteitsregister van Sociaal Werk. Wat betekent dit voor u?
Dat u kunt rekenen op de kwaliteit van onze sociaal werkers. Wat voor werk voeren onze sociaal werkers uit? Samen met onze sociaal werkers, werken we aan een samenlevingsopbouw, bieden we versterking aan bestaande buurtnetwerken en ondersteunen we bestaande en nieuwe initiatieven van inwoners. Onze missie bepaalt welke keuzes we maken en we hebben zicht over hoe we ons willen ontwikkelen

 

Extra hulp
Binnen de gemeenten Neder Betuwe, Buren en Rhenen staan wij mensen bij die vrijwilligerswerk verrichten op het gebied van onder andere buurtbemiddeling, maatjeshulp en samenlevingsopbouw. Daarnaast onderhouden wij contact met gemeenten en vrijwilligerssteunpunten. Vanuit onze mantelzorg en cliëntondersteuning regelen wij praktische zaken voor mensen die extra hulp nodig hebben. Denk hierbij aan extra huishoudelijke ondersteuning, begeleidend vervoer naar het ziekenhuis en het ondersteunen bij (financiële) administratie.

Kwaliteitsregister
Met het behalen van dit certificaat laten we zien dat onze mensen voldoen aan de kwaliteitseisen van Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie voor sociaal werk. Wat zijn deze kwaliteitseisen en wat merkt u daar als inwoner van? Om in aanmerking te komen voor dit kwaliteitsregister en daarmee het kwaliteitslabel, zijn onze sociaal werkers getoetst. Beschikken we over de juiste kennis? Hoe werken we samen? Op wat voor manier bieden we ondersteuning? En hoe gaan we om met zorgwekkende signalen? Daarbij is er gekeken naar hoe wij als organisatie ons werk organiseren. Sociaal Werk Nederland heeft op basis van deze informatie een rapport opgesteld. De twee meest opvallende complimenten uit het rapport:

1. Er wordt veel ingestoken op de leefwereld van de inwoners, waarbij professionals en inwoners en vrijwilligers elkaar ontmoeten op basis van gelijkwaardigheid.
2. Er heerst een grote mate van professionaliteit en collegialiteit bij de medewerkers.

Rapport
Onze certificering en registratie hebben betrekking op de volgende organisatieonderdelen (scope):
• Mantelzorgondersteuning
• Vrijwilligersondersteuning
• Hulp door vrijwilligers
• Cliëntondersteuning voor kwetsbare groepen
• Informatie en advies
• Ondersteuning van bewonersinitiatieven
• Samenlevingsopbouw

Benieuwd naar alle punten uit het rapport? Bekijk het hier.

Toekomst
Als organisatie willen wij kwaliteit leveren. Dankzij het kwaliteitsregister van sociaal werk laten wij zien dat we dit doen. Ook in de toekomst blijven we onszelf ontwikkelen en werken aan onze verbeterpunten. Meer over sociaal werk Nederland? Klik hier.