Laaggeletterdheid in de sport

Binnen jouw club of vereniging kunnen er mensen zijn die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Zij vinden het misschien lastig om informatie over sporten en de club te begrijpen en toe te passen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen en begrijpelijk communiceren, zodat iedereen mee kan doen?

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft hiervoor samen met Pharos de tipkaart ‘Laaggeletterdheid in de sport’ ontwikkeld Hierop staan praktische tips om laaggeletterdheid te herkennen en ermee om te gaan.  

Begrijpelijke communicatie is belangrijk voor mensen die laaggeletterd zijn. Daarnaast helpt het om een cursus of training te volgen om beter te leren lezen, schrijven, rekenen of de digitale vaardigheden te versterken. Wil je iemand hier bij helpen? Via Nieuwsoverzicht – Gemeente Neder-Betuwe (nederbetuwe.nl) is te vinden welk aanbod in Neder-Betuwe georganiseerd wordt en hoe iemand daar aan mee kan doen.    

Tipkaart Laaggeletterdheid in de sport Kenniscentrum Sport & Bewegen