Laatste fietslessen voor vrouwelijke statushouders succesvol afgerond

Dodewaard/OpheusdenOp dinsdag 30 mei vonden de laatste fietslessen plaats voor statushouders in Neder-Betuwe, als onderdeel van een reeks van 12 lessen. Met behulp van het lesboek ‘Ik leer fietsen’, dat beschikbaar was in het Nederlands, Engels en Arabisch, gingen de deelnemers samen met CIOS-studenten, begeleid door de buurtsportcoach, aan de slag met de theoretische aspecten van het fietsen.

Lisanne Gesthuizen, sociaal werker bij Welzijn Rivierstroom, benadrukte het belang van het kennen van de basisprincipes van het fietsen voor een veilige wegervaring. “Voordat je op de fiets stapt, is het essentieel om te weten waar bijvoorbeeld de trappers en de remmen zich bevinden”, aldus Gesthuizen.

De lessen bestonden uit een gedeelte theorie, maar ook uit het opdoen van praktijkervaring door de weg op te gaan. De fietslessen vonden zowel in Dodewaard als Opheusden plaats, om zo een bredere groep deelnemers te kunnen bereiken. Op 30 mei werden de lessen werden afgesloten met een gezellige bijeenkomst waarbij de deelnemers zelfgemaakte lekkernijen meebrachten. Bovendien ontvingen alle deelnemers een certificaat als erkenning voor hun inzet en vorderingen tijdens de lessen.

De fietslessen waren een groot succes en hebben bijgedragen aan het vergroten van de mobiliteit en zelfstandigheid van de deelnemers. Het initiatief werd mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Welzijn Rivierstroom en de Buurtsportcoaches.