Leerlingen van Yuverta maken mensen blij

In samenwerking met Yuverta voert Welzijn Rivierstroom al zes jaren een tuinproject uit.
Een project waar leerlingen tuinonderhoud verrichten bij mensen in Neder-Betuwe, die het om verschillende redenen niet meer zelf kunnen.

“Bent u er blij mee?’ is de vraag waar we het project mee afsluiten. Zowel de leerlingen als de tuineigenaren zeiden volmondig ja.

Voor de leerlingen is het een leerzame ervaring, omdat ze van te voren langs gaan om te zien welke werkzaamheden er gedaan moeten worden en welk gereedschap er nodig is.

Tijdens de uitvoering gaat het om bijvoorbeeld netjes werken, beleefd zijn en op tijd komen. In één van de tuinen moest er flink veel gesnoeid worden. Dit was te zwaar om door de tuineigenaar zelf te doen, maar met de hulp van de leerlingen en zelfs de thuiszorgmedewerker, die ook weer hulptroepen had ingeschakeld, is het gelukt. De tuineigenaar heeft met het lichte werk geholpen, want dat kon hij nog wel. Een mooi voorbeeld hoe we door samenwerken iemand hebben kunnen helpen.

Heeft u vragen over het tuinproject ? Neem dan contact op met Esther Morren van Welzijn Rivierstroom op telefoonnummer 0344 602337.

de namen van de leerlingen.  Mike van Hal, Christopher Gasperz, Thijs van der Ven