Meer aandacht voor respijt zorg, of beter gezegd: vervangende zorg bij mantelzorg

Respijtzorg wat is dat eigenlijk?
Respijtzorg is eigenlijk de omschrijving voor vervangende zorg, even op adem komen, zeg maar. Misschien is deze laatste omschrijving wel de meest herkenbare voor iedereen.
In de praktijk blijkt dat mantelzorgers niet altijd goed weten wat vervangende zorg is en zijn mantelzorgers onvoldoende bekend met de mogelijkheden. Ook speelt soms mee dat men drempels ervaart om de zorg uit handen te geven.

Om vervangende zorg beter aan te laten sluiten bij de vraag en het aanbod beter op de behoeften van de mantelzorger heeft minister De Jonge (VWS) mevrouw Clémence Ross-van Dorp, voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangesteld als landelijke aanjager respijtzorg. Mevrouw Ross-van Dorp  heeft het afgelopen jaar samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders onderzoek gedaan. Op basis daarvan geeft zij adviezen over hoe respijtzorg beter kan en hoe de betrokken partijen in het land van elkaar kunnen leren en uitwisselen wat werkt en wat niet.

Het raport eens door te lezen: https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/aanjager-respijtzorg-clemence-ross-presenteert-haar-aanbevelingen/

In de komende nieuwsbrief zal aandacht besteedt worden aan dit onderwerp. We brengen de landelijke en lokale mogelijkheden voor vervangende zorg in kaart.

Wilt u reageren op dit artikel/ onderwerp dan kunt contact opnemen met Welzijn Rivierstroom, Ankie Bongers, tel: 06- 22154619, mail: ankiebongers@welzijnrivierstroom.nl