Meer huishoudens hebben recht op toeslagen

Per 1 januari 2020 zijn de maximale inkomensgrenzen voor huurtoeslag vervallen. Hierdoor komen nu circa 110.000 huishoudens extra in Nederland in aanmerking voor huurtoeslag. Zij hadden hier in 2019 nog geen recht op.

Voor partners met kinderen jonger dan 18 jaar is de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor het Kindgebonden budget (KGB) verruimd met € 18.000.  Toeslagen over 2020 kunt u nog aanvragen tot 1 september 2021

Misschien komt u door deze aanpassingen nu ook in aanmerking voor deze toeslagen. Dit geldt voor huurders met een inkomen van € 22.700 tot € 28.400 voor alleenstaanden en van € 30.800 tot € 37.000 voor gehuwden/partners. Partners met één kind hebben vanaf 2020 recht op een KGB met een gezamenlijk inkomen tot € 55.000, met 2 kinderen is de grens € 70.000

Het inkomen is het verzamelinkomen zoals bij de belastingaangifte wordt bepaald. Dit is meestal het totale bruto inkomen als er geen aftrekposten zijn. Voorwaarde om voor huurtoeslag in aanmerking te komen is dat het vermogen (b.v. spaargeld) lager is dan  € 30.846 (alleenstaanden) of € 61.692 (partners) per 1 januari 2020.

Of u in aanmerking komt voor  toeslagen kunt u berekenen op de website van de belastingdienst. Vul in het zoekvenster  “proefberekening  toeslagen” in. Komt u in aanmerking voor een toeslag dan kunt u dit op www.mijntoeslagen.nl aanvragen met behulp van DigiD.

Welzijn Rivierstroom helpt inwoners met een laag  inkomen. Wilt u hier gebruik  van maken neem dan contact met Welzijn Rivierstroom op 0344 – 60 23 37

Fotograaf Jan van Rossum