Niet kinderen maar ouders hebben geldzorgen

In Nederland groeien 315.000 kinderen op in een gezin waar niet voldoende geld is om de eindjes aan elkaar te knopen. Veertig procent van deze huishoudens hebben inkomen uit werk.

Het rapport van de SER ‘Werken zonder Armoede‘ wat stelt dat er ruim 200.000 huishouders met financiële problemen, inkomen hebben uit betaald werk.

Daarom is de kans is groot dat ook in onze gemeente gezinnen bevinden die onder deze categorie vallen. Onderzoek van Sam&, een samenwerking van onder andere stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur, geeft een aantal belangrijke inzichten die van belang kunnen zijn voor vrijwilligers.

Kinderen in armoede groeien vaak ongezonder op, zijn vaker slachtoffer van huiselijk geweld en krijgen vaak een lager schooladvies

Tips:

  • Ouders die werken en kampen met geldzorgen zien zichzelf niet als arm. De term werkende armen bereikt niet deze groep. Vaak komen ouders in de problemen door een scheiding of andere life events en zijn ouders soms ook meer gaan werken om de veranderingen op te vangen.
  • Ouders met geldzorgen zijn vaak zeer creatief in het zoeken naar oplossingen. Dit kost veel energie. Sluit aan bij deze creativiteit en zie wat er allemaal wel lukt.
  • Weet welke ondersteuning jouw gemeente biedt aan ouders en kinderen met geldzorgen. Of kijk op de site van Sam@ en vul de postcode in.
  • Deel de website samenvoorallekinderen.nl met de ouder.
  • Wijs een gezin op de website van Sam& en nodig de ouders uit gezamenlijk naar praktische tips te kijken onder Grip op Geld.
  • Neem kennis van de handreiking Scheiden voor gemeenten en hulpverlening van de Rijks Overheid.
  • Wijs ouders op de fondsen van Sam&, stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur